Budgetbeheer

Blijkt uit de budgetscreening dat u moeite heeft met het regelen van uw financiën? Of besteedt u uw financiële administratie liever uit? Kampus bewindvoering zorgt voor rust en overzicht op financieel gebied.

Tijdens de budgetscreening zijn wij uitgebreid ingegaan op uw persoonlijke situatie en uw wensen. Als er geen sprake is van schulden en/of structurele betalingsachterstanden kan Kampus bewindvoering budgetbeheer voor u uitvoeren.. Bij de aanvang van budgetbeheer stelt Kampus bewindvoering een op maat gemaakt budgetplan op. Aan de hand van dit plan zetten wij, na uw akkoord, de nodige acties uit.

Wij geven u daar waar mogelijk en wenselijk na verloop van tijd en door de coaching van Kampus bewindvoering de regie over uw financiën weer in handen.

Werkzaamheden

Er wordt er een beheerrekening geopend bij de bank waarop uw inkomen gestort zal worden. Uw eigen rekening wordt een 'leefgeld'-rekening.

De maandelijkse werkzaamheden bestaan uit:

  • het voeren van uw administratie (inkomsten, vaste lasten, reserveringen)
  • het overeengekomen leefgeld overboeken naar uw bankrekening.

Andere inbegrepen incidentele/jaarlijkse werkzaamheden zijn:

  • het indienen van de aangifte inkomstenbelasting
  • het doen van andere betalingen in overleg met u
  • het aanvragen/wijzigen van uw toeslagen
  • het aanvragen van bijzondere bijstand en andere sociale regelingen
  • het aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Online inzage

Op de website is rechts bovenin een knop te vinden om uw eigen informatie te raadplegen. Een handleiding is hiervoor beschikbaar.

Investering

Budgetbeheer is een investering in een financieel stabiele toekomst en de bedragen vindt u hier. Indien uw werkgever onze dienstverlening aanbiedt, zijn hier uiteraard voor u geen kosten aan verbonden.