Bewindvoering

Blijkt uit de budgetscreening dat u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw financiële zaken te regelen of heeft u problematische schulden, dan kan Kampus bewindvoering u daarbij helpen.

Samen verzoeken wij de kantonrechter om Kampus bewindvoering te benoemen als uw bewindvoerder.

Na toewijzing (door de kantonrechter) zal Kampus bewindvoering er alles aan doen om uw geld en administratie zo goed mogelijk te beheren en op weg te gaan naar een financieel stabiele toekomst.

Hier treft u officiële informatie aan van het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzake bewind. Voor de kosten die bewind met zich meebrengt, wordt bijzondere bijstand aangevraagd bij uw gemeente.

Online inzage

Op de website is rechts bovenin een knop te vinden om uw eigen informatie te raadplegen. Een handleiding is hiervoor beschikbaar.